تشکیلات خودگردان فلسطین: غاصب دروغین قدرت، حرف زیادی نزند

به دنبال انتقادات محمود احمدی‌نژاد از روند گفت‌وگوها صلح، سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی، در سخنانی گفت:« کسی که نماینده مردم خود نیست و قدرت را با جعل آرا و دروغ از مردم ربوده‌، حق اظهارنظر درباره فلسطین و رهبرانش را ندارند.»
به گزارش خبرگزاری‌ها، «نبیل ابوردینه»، سخنگوی این تشکیلات در رام‌الله، گفت: «کسی که نماینده مردم خود نیست، انتخابات را جعل کرده و قدرت را با دروغ کسب کرده است، حق ندارد درباره فلسطین، رئیس تشکیلات خودگردان آن و یا نمایندگانش سخن بگوید.»
این سخنان پس از آن مطرح شد که احمدی‌نژاد در راهپیمایی روز قدس، در سخنانی گفته بود:« سرنوشت فلسطین با مقاومت مردم فلسطین در برابر اسرائیل تعیین می‌شود.»
احمدی‌نژآد فلسطینی‌ها را به مخالفت با گفت‌وگوهای مستقیم صلح خاورمیانه، که در واشنگتن در جریان است، فراخوانده بود و از آنان خواسته بود بر حملات خود علیه اسراییل، شدت بخشند.
وی همچنین با اشار…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!