متکی: سیاست خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست

وزیر امورخارجه با انتقاد شدید از اظهارات اخیر نماینده ویژه رئیس جمهور در آسیا گفت: سیاست خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست.
منوچهر متکی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اظهارات روز گذشته رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی گفت: مشخص نیست آقای بقایی بر اساس کدام مسئولیت و از چه جایگاهی این گونه سخنان نسنجیده را بیان می کند در حالی که هنوز آثار منفی اظهارات اخیر وی که موجب بروز مشکل در روابط خارجی شد از بین نرفته است.
وزیر امورخارجه ضمن فصل الخطاب دانستن نظر صریح مقام معظم رهبری را پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی تصریح کرد: تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور بویژه در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از افراد دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است.
متکی از مسئولان و مدیران بویژه در قوه مجریه خواست هزینه کشور را در اداره روابط خارجی با ناپخته سخن گفتن در این عرصه بالا نبرند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!