کوشنر:اگر لازم باشدبرای نجات سکينه آشتيانی به تهران سفرمی‌کنم

برنار کوشنر، وزير خارجه فرانسه، روز دوشنبه تاکید کرد برای نجات سکينه محمدی آشتيانی تلاش‌ خواهد کرد و حتی اگر لازم باشد برای این کار حاضر است به تهران سفر کند.
در همين حال خانواده خانم آشتيانی می گويد به مدت دو هفته است که به آنها اجازه داده نمی شود با او ملاقات کنند.
آقای کوشنر روز دوشنبه گفت که «آماده است هرکاری از دستش برمی آيد»، برای نجات خانم آشتيانی انجام دهد. آقای کوشنر گفت:«اگر مجبور شوم برای نجات او به تهران سفر کنم، به تهران خواهم رفت.»
آقای کوشنر در پاريس و پس از ملاقات با محمد مصطفايی، وکيل سابق خانم آشتيانی، گفت که مسئله نجات اين زن از مرگ، برای او به«يک موضوع شخصی» بدل شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!