سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت نسرین ستوده را محکوم کرد

یک سازمان مدافع حقوق روزنامه نگاران در سراسر جهان، بازداشت نسرین ستوده، وکیل مدافع تعدادی از روزنامه نگاران زندانی در ایران را محکوم کرد.

در بیانیه ای که روز سه شنبه ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) در وب سایت سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شد، خانم ستوده “وکیل شجاعی” نامیده شده است که با وجود تهدیدها و احضارهای مداوم به بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی اعتراض می کرده و مقامات مسئول قضایی را به محترم شمردن حقوق زندانیان فرا می خوانده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!