قبوض برق 200 هزار تومانی بدون یارانه اعمال شد/ پرداخت اقساطی قبوض

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تائید وجود قبوض برق 200 هزار تومانی برای برخی مشترکان گفت: این قبوض به دلیل مصرف بالای برق بدون محاسبه یارانه اعمال شده است.

محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره قبوض برق برخی مشترکان که با افزایش شدید قیمتی مواجه بوده است، گفت: از سال 83 به بعد هیچ تغییری در نرخ برق داده نشده و متوسط نرخ برق، همچنان ثابت است، در عین حال منحنی قیمت برق به نحوی است که تا زیر الگوی مصرف، قیمت حداکثر حدود 100 ریال برای هر کیلووات ساعت محاسبه می شود. بیشتر مشترکا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!