هیچ دارویی در فهرست تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد

در حالی که اخبار ضد و نقیضی در مورد کمبود داروی کلیه به دلیل تحریم ارسال دارو به ایران به گوش می‌رسد، مشاور سیاستگذاری‌های اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید که هیچ دارویی در فهرست تحریم‌های اتخاذ شده علیه ایران وجود ندارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!