رونمایی منشور کورش با حضور رئیس جمهور

مراسم رونمایی از منشور حقوق بشر کورش بعداز ظهر امروز یکشنبه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در موزه ملی ایران برگزار شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!