واکنش مجلس به برکناری متکی:احمدی‌نژاد منتظرواکنشی سنگین باشد

در حالی که منوچهر متکی خبر عزل خود را از وزارت امور خارجه تکذیب کرده است، سایت راست‌گرای جهان نیوز از معرفی قریب‌الوقوع جانشینان وی توسط نزدیکان احمدی نژاد خبر داد.

جهان نیوز امروز در خبری آورده است که نزدیکان احمدی‌نژاد به دنبال تغییر متکی وزیرامورخارجه هستند و تا امروز نیز چند گزینه به عنوان جانشین متکی مطرح شده اند که از مهمترین آنها سعید جلیلی و ثمره هاشمی هستند. هرچند بر اساس این خبر، احمدی‌نژاد هنوز در مورد این افراد نظر نهایی را نداده است.

متکی در آخرین اظهار نظر خود انتقاد تندی به موازی کاریها در حوزه سیاست خارجی داشت. احمدی نژاد چندی پیش در اقدامی بی‌سابقه – و به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، غیرقانونی – نماینده‌های ویژه‌ای خارج از وزارت امور خارجه برای سیاست خارجی برگزید.

همزمان با انتشار اخباری در خصوص احتمال برکناری متکی، یک نماینده مجلس نیز از نامه انتقادی کمیسیون سیاست خارجی به احمدی نژاد در… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!