ایران ورزشکاران اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت؟

محمدرضا یزدانی‌خرم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، در گفت‌وگو با شبکه خبر، از
ارسال نامه توسط علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی به رهبر ایران، برای
تعیین تکلیف درباره رقابت ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی خبر داد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!