محدودیت امنیتی پیرامون موسوی؛شناسایی’تجمع کنندگان خانه کروبی’

در حالی که نزدیکان میرحسین موسوی از تشدید محدودیت امنیتی اطراف او خبر داده اند، یک مقام پلیس ایران گفته است تجمع کنندگان در برابر خانه مهدی کروبی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

روز دوشنبه، 22 شهریور (13 سپتامبر)، سایت کلمه، که دیدگاه ها و اخبار مربوط به میر حسین موسوی، از رهبران مخالف دولت ایران را منعکس می کند، در گزارشی نوشت که محدودیت های امنیتی پیرامون آقای موسوی تشدید شده است.

در این گزارش آمده است که روز گذشته، ماموران امنیتی در ادامه محدودیت دیدار اشخاص و گروه های مختلف با آقای موسوی، از دیدار جمعی از فعالان سیاسی با وی جلوگیری به عمل آوردند و از جمله حبیب صادقی، از استادان رشته هنر را که به دفتر آقای موسوی مراجعه کرده بود بازداشت کردند.

همچنین، محمد رضا خاتمی، از شخصیت های جناح اصلاح طلب در جمهوری اسلامی و برادر رئیس جمهوری سابق ایران را که عازم دیدار با آقای موسوی بود تحت بازجویی خیابانی قرار دادند.

به ن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!