يک ديپلمات ايرانی دیگر به نشانه اعتراض، استعفا کرد

يک ديپلمات ايرانی ديگر به نشانه اعتراض از سمت خود استعفا کرد. فرزاد فرهنگيان، رايزن دوم سفارت جمهوری اسلامی ايران در بروکسل، پايتخت بلژيک روز جمعه گذشته استعفای خود را داده و راهی اسلو، پايتخت نروژ شده است.

آقای فرهنگيان سومين ديپلمات ايرانی است که به نشانه اعتراض، از مسئوليت خود استعفا می کند. عليرضا حيدری از سفارت ايران در نروژ و حسين عليزاده از سفارت ايران در فنلاند، دو نفری بودند که پيش از آقای فرهنگيان از مسئوليت خود استعفا کردند.

فرزاد فرهنگيان بيش از دو سال است که در سفارت ايران در بروکسل مسئول بخش مطبوعاتی بوده است. عليرضا حيدری می گويد فرزاد فرهنگيان به «کمپين سفارت سبز» پيوسته تا برخلاف آنچه دولت درون ايران می گويد که هيچ اتفاقی نيفتاده و همه چيز مرتب است، بگويد که جنبش سبز بيدار و پويا است.

فرزاد فرهنگيان فارغ التحصيل روابط بين الملل از دانشکده روابط بين الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی است و به م…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!