چه‌کسی «منشور کوروش» را پیدا کرد؟ +عکس

نام كوروش از تاريخ دروس بچه هاي ايراني حذف ميشود وبعد منشور كوروش به ايران مي آيد معلوم نيست كي به كيه تو اين مملكت

نمونه‌ای از نظرات خوانندگان

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!