“با انداختن چفیه بر گردن کوروش به بسیج توهین شد!”

فرارو- یک فعال سیاسی اصولگرا معتقد است که تجلیل از کوروش ادامه بحث “مکتب ایرانی” است. حسین کنعانی مقدم با انتقاد شدید از رییس جمهور و اسفندیار رحیم مشایی گفت: «بهتر بود آقای احمدی نژاد و آقای مشایی یک بار تاریخ را مرور می‌کردند.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!