“هوو” قاتل سرگردان در خیابانهای همدان

ظهر یکشنبه یک دستگاه تریلی هوو که دو سنگ قله ای معدنی را حمل می کرد براثر نقض فنی در سیستم ترمز در بلوار فقیره همدان کنترل خود را از دست داد و پس زیر گرفتن خودروی پراید و برخورد با تیر چراغ برق، علمک گاز و اتوبوس شهری با سرعت زیاد وارد مغازه کافی نت شد وپس از برخورد با آن انفجار شدیدی به وقوع پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این حادثه که امداد گران را تا پاسی از شب در محل حادثه نگه داشته بود هشت نفر کشته و 9 نفر نیز زخمی و روانه بیمارستان شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!