داستانه چی فکر میکردم چی شد

داستان از این قرار بود که یه پسرخدا خدا میکرد که مامانش بمیره که باباش بره یک زن جدید بگیره که هم باباهه  زنرو بکنه هم خودش. از قزا زدو باباش مرد.  بعد مامانش رفت یه شوهره جدید گرفت.  حالا  شوهره هم مامانش رو ترتیب میداد هم پسره رو.  این شد که پسره گفت : چی فکر میکردم چی شد!!!!

Now, this is the story of Iranians when their revolution turned to a devolution, chee fekr meekrdand o chi shood!!!

And now again some are for the same wishful thinking and wanting to experiment with surgical attack and airtight sanction. Yet another چی فکر میکردم چی شد!!!!

Mehrdad

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!