نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی در مورد نظارت بر رهبری

مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران، در
نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان این کشور، خواهان اعمال
نظارت بر عملکرد رهبر ایران و نهادهای تحت نظر او شده است.

آقای کروبی در این نامه که تاریخ روز ۲۲ شهریور را
دارد و یک روز پیش از آغاز اجلاسیه اخیر خبرگان نوشته شده است، رهبری را
طبق قانون اساسی در قبال اختیاراتش مسئول دانسته و گفته است که مجلس خبرگان
باید

جلوی “تزلزل جایگاه ولایت فقیه و رهبری به واسطه اهمال در انجام
وظایف یا استفاده نادرست از اختیارات” را بگیرد

در این نامه آمده است که می توان “ده ها سئوال از عدم رعایت حقوق حقه
مردم و بی کفایتی مدیران اجرایی و قضایی و به ویژه تجاوز به حقوق عمومی
توسط نهادهای تحت پوشش رهبری” مطرح کرد.

آقای کروبی که در دوران حیات آیت الله روح الله
خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از معتمدان او بود و دو دو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!