آمار چکهای برگشتی به رقم بیسابقهای رسید/در شرایط ویژه قرار داریم

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این واقعیت که آمار چکهای برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است و تنها مشابه آن را در سال 57 داشتیم، باید ما را بیدار کند که در شرایط ویژه قرار داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در نشست کمیسیون رؤسای اتاق‌های کشور که با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، رصد شرایط موجود کشور با توجه به تحریم‌ها را یکی از وظایف مهم اتاق‌های شهرستان‌ها برشمرد و تأکید کرد: باید تقبل هزینه‌ها به سبب تحریم‌ها از سوی دولت اعلام شود که این موضوع در حفظ نشاط و امید همه اثر جدی خواهد داشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!