با ابوالحسن بنیصدر از خبرگان قانون اساسی تا خبرگان رهبری

بنی‌صدر قدرتی را که الان ولی فقیه در ایران دارد تنها قابل مقایسه با قدرت فرعون و قدرت پاپ در قرون وسطا می‌داند.

وی همچنین از جعل نامه‌ای منسوب به آیت‌الله خمینی می‌گوید که براساس آن شرط مرجع تقلید بودن از شرایط رهبری حذف شد تا آیت‌الله خامنه‌ای بتواند بر مسند قدرت بنشیند.

بنی‌صدر می‌گوید هرچند با تغییرات به وجود آمده در قانون اساسی عملا اختیارات ولی فقیه چند برابر شده اما حتی بر اساس همین قانون هم هم‌اکنون مجلس خبرگان می‌تواند رهبر را عزل کند.

البته وی تصریح می‌کند که این اتفاقی است که با این مجلس خبرگان و با سیستم فعلی هرگز نخواهد افتاد.

ابولحسن بنی‌صدر معتقد است رژیم جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی فعلی قابل اصلاح نیست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!