خودنویس نیک آهنگ کوثر

سایت “خودنویس” نیک آهنگ کوثر که تنی چند از روزنامه نگاران دیگر هم در آن  فعالیت میکنند از معدود سایتهایی است که فارغ از جهت گیری های متداول به روزنامه نگاری به معنی اخص کلمه میپردازد. آخرین گزارش او راجع به دیدار چند ساعته با پسر خواهر علی خامنه ای است که بخش نخست آن ضمیمه است.
 
“دکتر محمود مرادخانی می‌توانست مثل خیلی‌های دیگر در خانواده، روحانی شود و سهم امام بگیرد، اما پدرش به او سفارش کرده بود که نه آخوند شود و نه فلسفه بخواند. این پزشک ۴۷ ساله در شهری در نزدیکی بلژیک زندگی و طبابت می‌کند، اما هنوز دغدغه مهمش اثرگذاری بر سیاست در ایران است. در روز یکشنبه ۱۹ سپتامبر، مرادخانی میزبان خودنویس بود و ساعت‌ها با ما از پیش از انقلاب و پس از انقلاب و رفتن به عراق و از همه مهم‌تر، دایی قدرتمندش سید علی خامنه‌ای حرف زد.

مرادخانی مثل بسیاری از ضربه دیده‌ها از حکومت اسلامی، با آنکه به دین احترام می‌گذارد، خواهان برپایی حکومتی دموکراتیک و غیر دینی است و عملا معتقد به براندازی است. او که  ۲۴ سال است که دایی‌اش را ندیده، آیت الله سید علی خامنه‌ای را عامل  و مسئول بسیاری از نابسامانی‌ها می‌داند.”

http://www.khodnevis.org/persian/  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!