دیپلمات سابق ایران در بلژیک: منافع ايران دارد به يغما می رود

آقای فرهنگيان در پاسخ به گفته های آقای مهمانپرست گفت: «استعفای ما حتما انگيزه سياسی داشته، من خطاب به آقای مهمانپرست که مانند سعيد الصحاف صحبت می کند و با شناختی که ما از ايشون داريم، مانند سعيد الصحاف حرف می زند اما ما که ايشان را می شناسيم، می دانيم که فرقشان با سعيد الصحاف است که او به کارش اعتقاد داشت، ايشان آن اعتقاد را هم ندارد. اگر کسی انگيزه سياسی نداشته باشد نمی آيد در رسانه ها مطرح شود.ضمن اين که چه طور است که کشتن مردم و سرکوب مردم کارزشتی نيست اما استعفای ديپلمات به نشانه اعتراض را کار زشت می خوانند.»

سعيد الصحاف، آخرين وزير فرهنگ و اطلاع رسانی رژيم بعث عراق بود که بابت تکذيب اخبار و وارونه نشان دادن حقايق در زمان حمله آمريکا و نيروهای ائتلاف به عراق در سال ۲۰۰۳ به پديده ای در دنيای رسانه تبديل شده بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!