6 سال زندان برای یک مصاحبه

عمادالدین باقی دیروز به جرم انجام یک مصاحبه به 6 سال زندان محکوم شد و همزمان در یک دادگاه عمومی به اتهام افشای اسناد محرمانه مورد محاکمه قرار گرفت. درخواست صدور حکم اعدام برای حسین درخشان، وبلاگ نویس، از دیگر خبرهای این روز بود. همزمان نزدیکان عبدالرضا قنبری، معلم زندانی که به اعدام محکوم شده در مصاحبه با “روز” از وضعیت وخیم جسمانی این زندانی سیاسی خبر دادند.

عمادالدین باقی روز گذشته در حالی درشعبه 1057 دادگاه عمومی تهران محاکمه شد که براساس نوشته سایت رسمی اش، تاکنون بیش از 85 بار دادگاه و بازپرسی داشته و به 18 سال و نیم محکومیت زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت های مدنی و رسانه ای محکوم شده است.

به گزارش “روز” دادگاه دیروز این روزنامه نگار در ارتباط با پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان بود. پرونده ای که آقای باقی در آن به “تبلیغ علیه نظام و افشای اسناد محرمانه” متهم و پیش از این در شعبه 15 دادگاه انقلاب در خصوص همین پرون…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!