بدترین مشترکان iranian.com

 

دو سه نفر در این سایت هستند که در هر فرصتی که میشه به دیگران تهمت و افترا (و به قول خودشون “slander”) میکنند و باعث میشوند که هر صحبتی‌ که در آن وارد میشوند کشیده بشه به جنگ و دعوا.  تهمتهاشون هم خیلی‌ چیز غیر قابل تصوری نیست.  اینها همون حرفهای جمهوری اسلامی رو بلغور میکنند.  بطور خلاصه اینها به هر کسی‌ که باهاشون هم عقیده نیست فوری میگن “اسرأیلی و صهیونیست”. این تهمتها دو کار رو انجام میده: ۱) باعث میشه که روان بحث عوض بشه (که هدف اصلی‌ این اشخاص است)؛ و ۲) باعث میشه که طرف مخلفشون مجبور بشه از خودش دفاع کنه.

رفتار این اشخاص پست‌ترین نوع بحث و تهمت است.  متاسفانه، اینها این رفتارشون رو اینجا ادامه میدهند و آقای جاوید هم هیچ کاری درباره‌ش که نمیکنه هیچ، تازه بلاگ توهین آمیز شخصی‌ مثل کیو رو که به یک عده زیادی از مشترک این سایت میگه “صهیونیست” “feature” میکنه.  واقعا که تأسف آواره.  

بگذریم.  به نظر شخصی‌ من این سهٔ نفر (به ترتیب سؤ استفاده و “abuse” آنها از این سایت و بقیه مشترک) اینها هستند:

۱. کیو؛

۲. “iri”

۳. “سرگرد پیروز”

خواهش میکنم که اگر شما هم اشخاص دیگری را در فکر دارید اینجا username آنها را بنویسید بلکه خجالت بکشن. 

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!