تعداد مجروحان حادثه بمب‌گذاري مهاباد به ٥٨ نفر رسيد

در بمب‌گذاري كه در مراسم رژه توسط عوامل ضدانقلاب روي داد ١١ نفر به شهادت رسيده‌اند و تعداد مجروحان در شهرستان مهاباد به ٥٨ نفر رسيده كه به خاطر شدت وخامت دو نفر به اروميه اعزام شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!