سرود شاهنشاهی اسلامی

در مراسم رژهء نيروهاي مسلحِ جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت هفته دفاع مقدس، سرود «ای اسلام» به جای «ای ایران» خوانده شد.  همچنین طبقِ گزارشات رسیده «سرود شاهنشاهی ایران» به نحو اسلامی آن نیز اجرا شد که درفرصت بعدی ودیو آن را هم اینجا پُست میکنیم.

سرود شاهنشاهی اسلامی 

امام خامنه ای زنده بادا
باشد کشور به امرش جاودان
کز رهبری شد مُلک ایران
صد ره بهتر ز عهد پهلوی
از دشمنان بودی پریشان
در سایه‌اش آسوده اسلام
بسیجی ها پیوسته شادان
همواره خدا بوَد او را نگهبان

******

ای بیرق سبزِ امام
پرتو افکن بر روی این جهان
یاد آور از آن روزگاری
کز برق تیغت بُود بی امان
در سایه ات خون می فشانیم
از دشمنان جان می ستانیم
ما وارث مُلک امامیم
همیشه خواهیم اسلام را از دل و جان

******

بودیم و هستیم پیرو فقه
جز فقه هرگز نخواهیم از جهان
با امام پرستی دولت را
داریم از دست دشمن در امان
ما پیروِ ولایت هستیم
روشندل از فتوای اویم
رخشنده از حکمتِ اویم
شده زین فضائل بلند آواز اسلام

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!