٢ زن در ارتباط با انفجار مهاباد دستگیر شدند

گفته مي شود در رابطه با انفجار امروز در رژه نيروهاي مسلح در مهاباد كه موجب شهادت ١٠ نفر و زخمي شدن چندين نفر از هموطنان كرد شد، ٢ زن مظنون دستگیر شده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!