روایت وزیر اطلاعات از نفوذ آمریکا و اسرائیل در حوزه علمیه قم

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سخنانی غیرمترقبه روحانیان برجستۀ حوزه علمیه قم را متهم کرد که در دام سرویس های اطلاعاتی آمریکا افتاده اند که می خواهند از طریق حوزه ها جریان های “صهیونیستی شیعی” ایجاد کنند.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام حیدر مصلحی، امروز پنجشنبه در قم “نسبت به شکل‌گیری یک صهیونیسم شیعی” هشدار داد و به روحانیان برجستۀ این شهر گفت که “حوزه علمیه قم هدف حمله سازمان اطلاعاتی آمریکا، سیا قرار گرفته است.”
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در توضیح بیشتر افزود : “‌همانطور که در آمریکا جریان صهیونیستی مسیحی شکل گرفته است، امروز صهیونیسم شیعی نیز درحال شکل ‌گیری است و سرمایه گذاری‌های کلانی هم در این زمینه شده است.” حیدر مصلحی همچنین گفت : بعضی ها فکر ‌می‌کند شبکه شیعی راه انداخته‌اند، در حالی که شبکۀ آنان با اتکا به صهیونیسم شیعی به وجود آمده است. او سپس بهائیان را متهم به جذب اقشار … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!