نطق مرحوم بازرگان در مجلس اول

فرياد مرگ بر بازرگان عده‌ای از نمايندگان مجلس هنگام نطق مرحوم بازرگان در دوران نمایندگی اش در در مجلس شورای اسلامی. تاریخ . در این نطق پیش از دستور (۱۵ مهرماه ۱۳۶۰) که به ” نطق نیمه تمام” شهرت یافت، بازرگان به اعدام های بی رویه و کشتارهای بی حساب اعتراض کرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!