احمدی‌نژاد باید بابت حرف‌هایش بازخواست شود

وی با بیان اینکه در این خصوص مجلس شورای اسلامی را به شدت مقصر می‌دانم گفت: «معتقدم که قطعا نمی‌بایست مجلس شورای اسلامی از کنار نطق‌های رئیس جمهور بی‌تفاوت رد شود. این نطق‌ها مهم و روی منافع و مصالح ملی ما تاثیر زیادی می‌گذارد.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!