اعتصاب بازار طلافروشان مشهد، نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار

آفتاب: همه بازارهای طلافروشان شهر مشهد در روزهای پنجشنبه اول مهر و شنبه سوم مهر به طور کامل تعطیل بود.

برخی از سایت‌های خبری گزارش داده‌اند که در ادامه اعتراضات طلافروشان سراسر کشور، طلافروشان مشهدی در اعتراض به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با هماهنگی کاملی از روز پنجشنبه دست به اعتصاب زدند و این اعتصاب در روز شنبه نیز ادامه یافت.

همچنین در روز شنبه طلافروشان نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه نیز دست به اعتصاب زدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!