بمب گذاری در مهاباد، چرا و به چه منظور؟

اکثر کارشناسان مسایل کردستان حادثه‌ی اخیر را به‌ دولت نسبت می دهند. آنان معتقدند که‌ از این پس ما در کردستان دوباره‌ شاهد یک دوره‌ سرکوب و اعدام ها خواهیم بود. به‌ نظر می رسد این بمب گذاری می تواند بهانه‌ی کافی را به‌دست سپاه‌ پاسداران و اطلاعات جمهوری اسلامی بدهد که‌ به‌ سرکوب وسیع ناراضیان و روشنفکران محلی دست بزنند. این نمونه‌ را اگر در کنار قتل دو استاد دانشگاه‌ به‌ نام های دکتر سودبخش و دکتر سرابی در تهران قرار بدهید، شاید بتوان درک بهتری از شرایط را بدست آورد

‌ یک انفجار تروریستی در شهر مهاباد بیش از 15 کشته‌ و 90 زخمی برجای گذاشت. هر ساله‌ دولت به‌ مناسبت پایان جنگ ایران و عراق مراسمی را برپا میدارد که‌ آن را ” دفاع مقدس” نام نهاده‌ است. این که‌ آیا واقعا جنگ مذکور ” مقدس” بود یا نه‌ مورد بحث و بررسی این نوشته‌ نیست؛ اما رویدادی که‌ به‌ مناسبت این روز در شهر مهاباد روی داد جای تامل و تعمق د… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!