اگر شرايط توبه براي سران فتنه پيش نيايد بايد مجازات شوند

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال دوم اين خبرنگار مبني بر عدم اعطاي مرخصي به برخي از زندانيان حوادث پس از انتخابات، اظهار كرد: ماده 231 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها نحوه‌ي ملاقات، محل نگهداري و ترتيب ملاقات را بر عهده‌ي سازمان زندان‌ها گذاشته است. به‌علاوه كجاي دنيا اين آزادي را كه براي زنداني ما در زمينه‌ي مرخصي، ملاقات، نامه‌نگاري و غيره وجود دارد سراغ داريد؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!