محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد برکنار شد

محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از سمت خود برکنار شد.
به گزارش پارلمان نیوز، یک منبع آگاه در وزارت ارشاد در گفت وگو با این سایت خبری، برکناری رامین از سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را تایید کرد.
همچنین سایت آخرین نیوز نیر در این باره نوشت: در راهروهای ساختمان وزارت ارشاد اخبار متعددی در این خصوص شنیده می شود و حتی از ابلاغ حکم معاون جدید مطبوعاتی خبر داده می شود و اینکه مراسم تودیع و معارفه این دو این هفته در وزارتخانه برگزار خواهد شد.البته پیش از این هم خبری درباره برکناری رامین منتشر شده بود که وی این خبر را تکذیب کرده بود.
گفتنی است هنوز درباره علت اصلی این تغییر در وزارت ارشاد خبری منتشر نشده است اما معاون جدید مطبوعاتی پیش از این مدیرکلی امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در کارنامه خود دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!