اگر نطق احمدی نژاد چنین بودبهتر نبود؟

اگر نطق پروفسور دکتر پریزیدنت احمدی نژاد رییس جمهور منتخب و مردمی ایرانی این چنین بودبهتر نبود؟

شما دولت آمریکا صدام را به حمله به ایران تشویق کردید و بعد هم همه نوع وسایل ومهمات در اختیارش گذاشتید تا به مردم بی پناه و مظلوم ما که تازه به یک حکومت ملی و مردمی و اسلامی تمام عیار رسیده بودند حمله کند. و از هر نوع بمب و اسلحه ممنوعه هم که طبق قرار داد ژنو استفاده آن منع شده بود وی و آرتش وی استفاده کرد وحتی بمب های خوشه ای و شیمیایی را بر سر هموطنان بی دفاع ما فرو ریخت و کل جامعه و حقوق بشر شما دم نزدید وسکوت کردید تا آن جنایتکار دیوانه که بعدا دیوانگی او بخود شما هم ثابت شد برادران کرد ما را شهید نماید. کودکان و زنان ما را ناقص کند و هیچ نگفتید و دم بر نیاوردید. در حالی که دانشمند مهم و معظمی نظیر امام الاخمینی نایت برحق الامام الزمان رهبر نظامی ایران بود و فرمانده کل قوای هوایی زمینی و دریایی. شما از اینکه ما تیمساران شاهنشاهی که بسیار وارد و تحصیکرده بودند و براحتی میتوانستند در برابر صدام دفاع کنند از دست داده بودیم حالا بهر نحوی از فرصت سو استفاده فرمودید و صدام را روانه ایران کردید و همه نوع مساعدت هم بوی فرمودید. اگر من میگویم که خود شما مقصر یازده سپتامبر هستید منظور من این است که اینهمه تشکیلات پلیس فدرال و سازمان اطلاعاتی سیا و این همه وزارت خانه و وزیر که شما به آنان سکرتر میگویید اینهمه سرباز و ژنرالهای چهار ستاره شما همه بیهوده بی مصرف بودند و نتوانستند جلوی یک عرب لخت پتی را بگیرند؟  منظور من این است که تقصیر بی بخاری و بی همتی اینان بود که یک مشت عرب بی سلاح و عقب افتاده براحتی توانستند برجهای دوقلوی شمارا تخریب کنند. 

شما بااین عظمت و با این سرمایه عظیم و با این دم دستگاه دولتی و پلیسهای فراوان که براحتی مگس را در هوا اگر پشت چراغ قرمز نایستد و یا کم بایستند مثل اجل معلق سرش میریزند و دستگیرش میکنند. چطور نتوانستید جلوی این حرکت یک مشت عرب بی سرپا را بگیرید؟ شما با تشویق صدام بسیاری از زیر نبای اقتصادی ایران و عراق را منهدم کردید و به او همش کمک کردید تا در برابر ما ایستادگی کند ولی خوب آنقدر هم به او اسلحه های مدرن هم ندادید تا وی پیروز جنگ شود زیرا اگر آن دیوانه در این جنگ پیروز میشد دیگر برای شما خیلی سخت میشد که اورا دستگیر محاکمه و اعدام بفرمایید. شما چطور دوست قدیم خود را اعدام فرمودید؟ زیرا پر رو شده بود؟

شما در کشورخودتان با این همه ثروتهای عظیم مردم بسیار فقیری هم دارید که شاید در فقر نظیر کشور ما باشد. شما مثلا کشوری آزاد هستید و این همه فقیر دارید. مردم در کشور شما امنیت ندارند اگر دزدان آنان را شناسایی کنند. پلیس هیچ کاره است و مثلا اگر خانه ای را دزد بزند میگویید که مهم نیست حقوقی است و بایست فرد دزد زده دزد را پیدا کند آدرس اورا بگیرد تا پلیس شما باگرفتن صد دلار یک کاغذ به او برساند که روز فلان به دادگاه بیاید. بعد هم بایست هزاران دلار به وکیل بدهد که ساعتی دویست دلار پول جلو میخواهد در کشور من هر کسی میتواند به قاضی برود و شکایت کند و اگر کمی دست به ریز داشته باشد پلیس و کارکنان دادگستری هم اورا بخوبی راهنمایی میکنند. ولی درکشور شما مردم بیچاره حتما بایست وکیل داشته باشند زیرا به قاضی دسترسی ندارند و هیچ کمکی به آنان نمیشود مگر پول زیادی اول خرج کنند.

در کشور من اگر کسی بتواند از بانک پول بگیرد و وام داشته باشد بهره صدی بیست هم اگر بدهد باز برنده است زیرا تورم صدی سی است. ولی در کشور شما که تورم وجود ندارد و برعکس ضد تورم است و اشیا قیمت شان پایین میاید شخص بایست صدی شش تا ده در صد بهره واقعی بدهد. در کشور ما کارکنان دولت رشوه میگیرند و زود کار ارباب رجوع را راه میاندازند ولی در کشور شما رشوه های کوچک گرفته نمی شود و ارباب رجوع را سوت میکنند.  بخصوص اگر خارجی باشد..  شما به مردم خود غذاهای چرب و چیلی میدهید و مردم را مثل خرس و خیک باد کرده مریض و علیل میکنید و آنقدر غذا به خورد مردم میدهید که همه بیش از اندازه چاق و بی مصرف میشوند. در حالیکه ما به مردم گرسنگی میدهیم تا زیاد چاق و فربه نشوند. همه بچه های شما به کالج و دانشگاه میروند ولی ما تنها بچه های خیلی خوب و خیلی باهوش را به دانشگاه راه میدهیم آنهم در صوریتکه به به الامام معظم والخمینی کبیر و عارف و دانشمند بزرگ وفادار باشند. 

ببینید خود من فرزند یک کارگر فقیر بودم ولی حالا رییس جمهور هستم و میلیاردها دلار در اخیتار من است که هر طور که صلاح بدانم خرج کنم.  آیا این نه نظر شما پیشرفت جامعه ما نیست. مردم ما همه نعره زدند که الخمینی را میخواهند و شاهنشاه را نمی خواهند شاه مثل صدام قد نبود وقتی دید که مردم با آن تبلیغات کوبنده اورا نمی خواهند و همه اش میگویند شاه بایست برود رفت. ولی رییس جمهور شما به این سادگی میرود بایست که حتما دوره اش تمام بشود تا برود. یادتان هست که سرکار کلینتون مذکر که حالا خانمش سکرتر است به این سادگی ها نرفت تا زمان ریاست وی تمام نشد دست از صندلی ریاست نکشید.  ولی امام فرمودند آقای منتظری هم بایست برود او هم رفت.  آقای بنی صدر هم رفت. شما با هدایت صدام بما خیلی ضربه زدید هشت سال مارا در گیر یک جنگ الکی کردید که حالا خودتان هم میفرمایید که بیهوده بود و شما نمی گذاشتید که هیچ یک از ما برنده جنگ شود. خوب این باعث شد که جوانان ما معلول شود و میلیونها نفر آنان یا معلول شدند یا مصدوم و یا شهید راه حق ( که شما دستکاری کرده بودید) دیدید همان صدام هم بالاخره تا اید مومن بشما نماند. اکنون میلیونها جوان ما به تقصیر شما معتاد بیکار هستند. میلیونها نفر هم آواره و سرگردان دور دنیا. مهندسین ما دکترهای ما اکنون در کشور شما هستند و یا در شغل خود کار میکنند یا کارگر هستند. ما خرج تحصیل آنان را دادیم ولی شما از فکر  آنان استفاده میکنید.

شما با تفرقه و جنگ بین شیعه و سنی و بهایی مسلمان و مسیحی و …ترک لر  بلوچ و فارس همه کارها را شلوغ و درهم کرده اید و همه به جان هم انداخته اید. و مرتب از حقوق بشر حرف میزنید.

شما هم که مثلا آقای دنیای هستید و همه دنیا را خراب میکیند تا کشورتان را آباد سازید باز فقیر و بیکار دارید. زندانهای شما هم دل دل است چرا؟ مواد مخدر در کشور شما هم بازار دارد چرا؟ اگر پلیس ما هدیه ای خوب بگیرد خوب کار میکندولی پلیس شما حتی از گرفتن هدیه هم خودداری میکند چون درآمدی مکفی دارد و حاضر به کوچک کردن خودش و گرفتن هدیه ای نیست ولی پلیس ما فقیر است و محتاج نان شب. با دست باز و روی گشاده هدیه را قبول میکند. مامورین شهرداری ما خیلی درآمد زیادی دارند و رشوه های زیادی میگیرند ولی خوب کار مردم را هم سریع انجام میدهند.

ببینید من یک آدم زشت و کوتاه قد و بد هیکل و فقیر و کم دانش که حتی با وجود دکتری داشتن نمی توانم یک زبان خارجی را صحبت کنم رییس جمهور شده ام. خوب آیا این یک پیشرفت نیست. همان امام مرحوم راحل ما هم که معلومات نظامی نداشت یکهو فرمانده کل قوا شد و تمامی نیروهای زمینی هوایی دریایی ایران به زیر حلقه انگشتری نقره وی رفتند آیا این پیشرفت نیست؟  ما از یک تبعید شده ناگهان یک مردی ساختیم که همه مردم ما به خیابان آمدند و نعره کشیدند یا مرگ یا الخمینی. لابد میخواهید بگویید که این تبلیغات شما بود که از یک انسان روحانی یک رهبر بی نظیر ساخت؟ که شرق و غرب از هیبت او بخودشان میلرزیدند. البته حالا هم میگویند که حدود چهار هزار نفر حالا یک کمی بیشتر و یک کمتر در سال 67 بی جهت اعدام شدند که میگویند همه آنان هم از مهره های موثر انقلاب 57 بودند. شاید این هم تقصیر تبلیغات شما ها باشد که این جو انان ما را گول زدید و کمونیست یا کاپیتالیست کردید. الامام راحل مرحوم هم فرمودند رابطه با آمریکا را میخواهیم چه کنیم ویا شما شیطان بزرگ هستید و ایشان هیچوقت حاضر نشد حتی به نیویورک بیاید ولی ببینید که من میآیم و برایتان نطق هم میکنم و شما را رهنمایی هم میفرمایم ولی کوگوش شنوا؟ 

شما ارتش عراق را که بما حمله کرده بود منهدم کردید بجای اینکه بدنه ارتش را برای مردم نگه دارید و تنها سران ارتش را عوض میکردید کافی بود ولی متاسفانه درک سیاسی نداشتید و با من هم مشورت نکردید. آیا یک سرباز آمریکایی که نه زبان بلد است و نه تمدن و عرف مردم عراق را میشناسد میتوان جای یک پلیس عراقی را بگیرد؟  هیچ احتیاجی نبود که شما پلیس و ارتش عراق را منحل کنید و این بی سیاستی شما بود. یادتان هست که انگلستان دوست شما ارتش هندی داشت.  چرا از آنان درس نگرفتید؟

شما به من تهمت تقلب در انتخابات را میزنید شما مردم مارا برای جنبش سبز تحریک میکیند بعد هم مرا به کشورتان دعوت میکنید و تا من شما را راهنمایی کنم بعد هم با من میخواهید سر میز مذاکره بنشینید. و لابد میخواهید از من که فکر میکنید ضعیف هم هستم اعتبارهای زیادی و پوین بگیرید. خوب آن ممه را لولو برد. من گول شما را نخواهم شد. من دکتر و استاد دانشگاه هستم.

هیچ بچه ای هر چقدر هم که هالو باشد با کسی که به او تهمت تقلب دزدی و یا هیزی زده است بازی نمیکند. ولی شما توقع دارید که من با شما بازی بازی کنم. هی بگویید که من زیردست و میجک و یا میمون آقا هستم ولی کور خوانده اید من منم و من رییس جمهور هستم و یک رای چهل میلیونی آورده ام فکر میکنید که چهل میلیونی که یا کمی بیشتر به من رای داده اند من را تنها میگذارند  یا آنان مثل عربها مردم کوفه هستند که مرا ول کنند. اگر رییس جمهور شما حسین است و قبلا میگفت که استیو است  من میگویم که من محمودم و به نام خودم افتخار میکنم با اینکه نام هیچ پیغمبری نیست. و اسم هیچ امامی هم نیست. خوب برای همین است که دور سر من یک حلقه نورانی است که تنها اشخاص خوب میتوانند ببینند.

شما فکر میکنید که این آیت الله های پیر به اندازه من که دکتر هستم معلومات دارند؟ هی آنان را به رخ من نکشید من اگر در حدود یک آیت الله نباشم زیاد هم کمتر از او نیستم. شاید اگر من در زمان الروح الله الخمینی الاکبیر الموسوی بودم شاید مرا انتخاب میفرمودند تا پسر معنوی ایشان باشم.  ملت ما آماده است که شهید بشود همانطوریکه در جنگ بیهوده ایران و عراق شهید شد. برای ملت ما مهم نیست که شهید بشود یا نشود ما از مردن در راه حق ابایی نداریم و از مرگ نمی ترسیم.  حتی امام گفت که ایکاش که یک بسیجی و یا یک پاسدار بود که میتوانست به خط اول جبهه برود و کشته یا شهید بشود. دیدید که پسر نسبتا جوانش هم مثل آقا مصطفی یش زود پرپر شد و هر دو طفلان آن مرحوم راحل شهید گشتند و امام اگر هم بود افتخار میکرد. احمد آقا هم سرور شهیدان است مثل آقا مصطفی. ببینید که مردم ازسخنان من وحشت دارند و صندلی ها خالی کرده فرار را برقرار ترجیح دادند. زیرا طاقت شنیدن کلام حق را از گلوی یک بسیجی رییس جمهور شده ندارند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!