تبلیغ توهین كننده به امام(ره) و نظام در صداوسیما

در ضیافت شام احمدی‌نژاد در نیویورك، زن جوانی با صدای لرزان به خبرنگار صداوسیما می‌گوید: «شما نمی‌دونید چی دارید… اگه قدرشو داشتید… من خاك ایرانو ببینم خاكشو می‌بوسم…»این خانم سال قبل با شال سبز در فاكس نیوز ظاهر شده بوده و دركتابش ایران به رهبری امام خمینی را به جهنم تشبیه كرده است..

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!