کسانی مدعی ارزشهاشدند که سابقه داوری فوتبال بانوان راداشتند

ناصر حجازی از نحوه کنار گذاشته شدن خود از تیم ملی فوتبال سخت انتقاد می‌کند.
ناصر حجازی
اسطوره باشگاه استقلال می‌گوید: «خیلی چیزها حق من بود که از من گرفتند.
حق من بود که تا 40 سالگی دروازه‌بان تیم ملی باشم اما من را کنار گذاشتند.
چرا؟ چون ناصر حجازی به کسی باج نمی‌داد. جلوی همه آنها ایستادم. برای حذف
من از تیم ملی قانون 27 ساله‌ها را گذاشتند. جالب است بعد از انقلاب کسانی
مدعی ارزش‌ها شدند که خودشان سابقه داوری فوتبال بانوان را داشتند. آن وقت
من برای صورت تیغ کرده‌ام باید محروم می‌شدم. مشکل‌شان این بود که باید
گذشته‌شان را کتمان می‌کردند. برای همین هم از آدم‌های‌تر و تمیز و مرتب
خوششان نمی‌آمد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!