بیانیه مشترک شیرین عبادی و هشت سازمان برجسته حقوق بشر

(۱۰ مهر ۱۳۸۹)  برنده جایزه صلح نوبل و وکیل مدافع ایرانی شیرین عبادی،  عفو بین الملل،  دیده بان حقوق بشر، کمپین  بین المللی حقوق بشر در ایران، کمیسیون بین المللی قضات، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، لیگ ایرانی دفاع ازحقوق بشر، اتحادیهء بین المللی وکلا، و سازمان جهانی علیه شکنجه امروز ادامهء بازداشت بدون اتهام و یا محاکمهء وکیل حقوق بشر، نسرین ستوده، درایران را محکوم کردند و خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط وی که تنها به دلیل به عهده گرفتن دفاع از دیگران زندانی شده است شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!