تدارک گسترده برای سفر آقای خامنه ای به قم

اکنون بعد از چهار ماه رهبر بیش از همیشه به حمایت مراجع قم احتیاج دارد. او در این فاصله دفتر مرجع متوفی آیت الله العظمی منتظری را پلمب کرده، مامورانش دفتر مرجع تقلید منتقد آیت الله صانعی را غارت کرده اند، مسجد و دفتر دیگر مرجع منقد آیت الله دستغیب شیرازی چندین بار تصرف شده، اما به دلیل برخورداری از حمایتهای مردمی تدریس هر دو مرجع ادامه دارد. به نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی بی سابقه ترین تعرض در حضور آقای خامنه ای صورت گرفت و وی در سخنانش هیچ اشاره ای به این هتک حرمت نکرد، این واقعه لایه های اصول گرای روحانیت از قبیل حضرات آیات راستی کاشانی و محمدی گیلانی را نیز به اعتراض واداشت این سفر بعد از اجلاسیه اخیر خبرگان و بیانیه خبرگان منصوب در تایید سیاستهای آقای خامنه ای صورت می گیرد

در این فاصله آقای خامنه ای خودرا مرجع جامع الشرائط اعلام کرده و اجوبة الاستفتائاتش تجدید چاپ شده است. وی بیست و دو سال پس از رهبریش که بلافاصل… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!