احزاب مشاركت و مجاهدين قطعا منحل شده‌اند

محمود عباس‌زاده مشگيني، دبير كميسيون ماده ١٠ احزاب، در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به ادعاي حزب منحل شده مشاركت مبني بر ابطال راي كميسيون ماده ١٠ در خصوص اين حزب گفت: پرونده دو حزب منحل شده مشاركت و مجاهدين صرفا در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب مطرح و رسيدگي شده است، و تاكيد کرد که شعبه ١٥ راي قطعي بر انحلال اين دو حزب داده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!