كارگردان تحريم

جم اعظم سياست خارجي امريكا در پشت درهاي بسته «كميسيون امنيت ملي» امريكا
در كاخ سفيد مشخص مي‌شود. وزارت امور خارجه در واقع سياست‌هاي مشخص‌شده را
رعايت مي‌كند و روابط عمومي را بر عهده دارد. چيزي كه برخي از اعضاي حزب
دموكرات و فعالان صلح را آزار مي‌دهد اين است كه تك‌تك مشاوران سياست خارجي
دولت اوباما از كساني بوده‌اند كه از حمله دولت امريكا به عراق حمايت
كرده‌اند. اين پديده با تصويري كه اوباما قول آن را داده بود بسيار متفاوت
است و به هيچ وجه به وعده‌هايي كه وي حين كارزار انتخاباتي خود داده بود
شباهت ندارد.

و اكنون ديگر اين مساله كه «مشاوران» دولت امريكا اكثراً داراي دو پاسپورت امريكايي و اسرائيلي هستند كسي را متعجب نمي‌كند.

علاوه بر اين اكثر كساني كه سياست امريكا را زير نظر دارند به يك چيز كمتر
توجه مي‌كنند؛ لابي اسرائيل در امريكا، موج نئوكانزرواتيسم كه در كل
نشان‌د… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!