لبنان نمایش فیلم حنا مخملباف را به دلیل سفر احمدی نژاد ممنوع کرد

مقامات لبنانی از برگزار کنندگان یک جشنوارۀ سینمایی خواستند که با توجه به سفر قریب الوقوع محمود احمدی نژاد به لبنان، از نمایش فیلم “روزهای سبز”، ساختۀ حنا مخملباف، خودداری کنند. این فیلم به گفتۀ سازندۀ آن، حوادث روزهای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته را روایت می کند…

قرار است که محمود احمدی نژاد روز ۲۱ مهرماه به لبنان برود. به این مناسبت، مقامات دولت لبنان، از مسئولان جشنوارۀ بین المللی فیلم بیروت خواستند که از نمایش فیلم “روزهای سبز” صرف نظر کنند. البته مسئولان فستیوال به خبرگزاری فرانسه گفتند که دولت، نمایش این فیلم را ممنوع نکرده و فقط خواهان تعویق نمایش آن شده است.

جشنوارۀ بین المللی بیروت از ششم تا سیزدهم اکتبر – ۱۴ تا ۲۱ مهر – برگزار می شود. محمود احمدی نژاد نیز قرار است روزهای ۲۱ و ۲۲ مهر در لبنان حضور داشته باشد.
از چند روز قبل، واکنش های زیادی به برنامۀ سفر احمدی نژاد دیده شده است. به ویژه دولت… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!