همه چیز میزون میزونه

درست زمانی که “وزیر اقتصاد و دارایی” نظام پر برکت کاسه گدایی دستش گرفته و در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را از پاشنه کنده که بابا عیال واریم، محض رضای خدا بما قرض بدید، وردستش تو تهران میگه تو سی سال گذشته اینقدر ارز نداشتیم که حالا داریم و همه چیز میزون میزونه.

ولی صفهای طولانی برای خرید ارز رو که نمیشه به این آسونی لاپوشونی کرد. اگر با دروغ میشد اقتصاد رو چرخوند که الان کمونیستها هنوز سر کار بودند.

بله امامشان درست میگفت برای این حضرات “اقتصاد مال خر است”.

http://uk.reuters.com/article/idUKTRE6975L42010100…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!