وقف دانشگاه آزاد از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست

رهبر معظم انقلاب نظر خود را درباره وقف اموال عمومی دانشگاه آزاد به آقایان هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد ابلاغ کردند.
به گزارش مشرق ، رهبر معظم انقلاب درخصوص وقف دانشگاه آزاد اسلامی صراحتا اعلام کردند: وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست.
این نظر برای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است.
متن نامه رهبرمعظم انقلاب که از سوی دفتر ایشان برای آقایان هاشمی ر فسنجانی و احمدی نژاد ارسال شده به شرح زیر است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!