ملاقات دو هنرمند، هانیبال الخاص و سعدالله نصیری، کرمانشاه، 1987

این واقعا بهترین ویدیو هست که دیدم.  این کلیپ پدر من را در یک نمایشگاه نقاشی در کرمانشاه در سال 1987 همراه با هنرمند کرد سعدالله نصیری  نشان می دهد.  شما می توانید راجع به سعدالله نصیری اینجا کمی بخوانید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!