وجود ٨٠ هزار مبتلا به ایدز در کشور

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه از٨٠  هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور تنها ٢٥ درصد آنها شناسایی شده اند گفت: با افزایش رفتارهای پرخطر در آینده ممکن است با آتشفشانی از بیماری ایدز در کشور روبرو شویم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!