تاج زاده: عضوگیری کنید تا محبوبیت شما بر حزب پادگانی آشکار شود

چکیده : بنده به عنوان کسی که سه سال نماینده قوه مجریه در کمیسیون ماده ده احزاب بوده ام با قاطعیت عرض می کنم که انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، غیرقانونی است و بنابراین باید این دو حزب با قاطعیت به کار خود ادامه دهند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!