عملیات اکتشاف اورانیوم در ایران آغاز شد

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز عملیات کشف اورانیوم در مرکز و جنوب این کشور خبر داد.

صالحی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اکتشاف اورانیوم را اولویت نخست سازمان انرژی اتمی اعلام کرده است. به گفته وی، ایران می‌خواهد با اکتشاف اورانیوم، نیازهای خود را در داخل تأمین کند.

صالحی افزود: کشور را به چند منطقه تقسیم کرده و در همه مناطق در حال کار
تحقیقاتی هستیم ، ولی بیش‌تر فعالیت‌های اکتشافی را در مرکز و جنوب کشور
متمرکز کرده‌ایم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که تحقیقات فراگیر در
مناطقی که پیش‌بینی می‌شود دارای اورانیوم است، آغاز شده است. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!