فیلم اوریون

اوریون، داستان دختر جوانی به نام الهام است که در ارتباط جنسی با دوست پسرش، بکارت خود را از دست می‌دهد و برای حل آن به روش‌های غیرقانونی متوسل می‌شود و در نهایت تاوان سختی برای این کار می‌پردازد. این فیلم که به طور زیرزمینی در ایران تهیه شده، مورد استقبال وسیع تماشاگران جشنواره کارلو وی واری قرار گرفت و بحث های حاشیه ای زیادی در باره ایران و سینمای ایران برانگیخت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!