اعتراض به نامزدی ایران برای عضویت در نهاد ‘زنان سازمان ملل’

قرار است یازده روز دیگر رای گیری برای انتخاب اعضای هیات اجرایی نهاد جدید موسوم به “زنان سازمان ملل” صورت گیرد اما فهرست پیشنهادی گروه کشورهای آسیایی برای نامزدی در این انتخابات به دلیل معرفی ایران با اعتراضات شدیدی مواجه شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!