تعطیلی موزه ملی ایران در روز جهانی کوروش

موزه ملی ایران در روز جهانی کوروش تعطیل بود. مسئولان علت این تعطیلی را به‌روزسانی سیستم ایمنی و تجهیزات موزه اعلام کردند. ولی برخی علت را جلوگیری از بازدید مردم از منشور کوروش در این روز می‌دانند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!