رئیس قوه قضاییه: آماده تدوین لایحه جرم سیاسی هستیم

جـــرس: در پی اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی براینکه “متاسفانه پس از گذشت سه سال از انقلاب هنوز جرم و مجازات سیاسی در کشور تعریف مشخصی ندارد”، رییس قوه قضاییه نیز خاطرنشان ساخت “طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه‌ جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!